Gaz Ölçüm Cihazları

Basınçlı hava ve endüstriyel gaz olçümlerinde kullanılan cihazlar, debi , sıcaklık , toplam debi , kütle ölçümü , gibi tanısal bilgileri sağlamaktadır. Bu bilgiler , sisteminizin verimliliği arttırmaya, enerji performansını takip etmeye yönelik çalışmalar yapabilmenizi sağlar.Doğal gaz , Çöp gazı , Methane, Digester gaz , tazyikli ve basınçlı havanın, bu cihazlarla ölçümlerini gerçekleştirmek mümkündür.
 
ITM Filtreleme ve Kontrol Mühendisliği olarak bu alanda SAGE ile çözüm üretmekteyiz.